آموزش توسعه فردی در کرج

آموزش توسعه فردی در کرج

استعاره پرندگان و استقلال

در زندگی برخی پرندگان وقتی جوجه ها بزرگ شدند باید پرواز کردن را یاد بگیرند و به مرور پرواز کنند اگر پرنده از یادگیری پرواز ناتوان و یا خودداری نماید و سیر طبیعی زندگی خود را دنبال نکند در لانه خواهد ماند .

اتفاق بدی که برای او می افتد این است که همسر والد غیر همجنس خود خواهد شد؛ به عبارتی در صورت عدم پرواز به حقوق او تجاوز خواهد شد . یکی از مراحل طبیعی زندگی انسان نیز فاصله گرفتن به مرور از والدین به ویژه در سنین جوانی است . ممکن است جوانان احساس کنند که پدر و مادر علاقه‌ای به اینکه آنها خانه و کاشانه خود را ترک کنند ندارند و در این صورت ترک منزل برای آنها احساس تقصیر و گناه ایجاد می کند. فاصله گرفتن وقتی کامل می شود که فرزند از خانه بیرون برود و پیوندهای سالم و صمیمانه‌ای خارج از فضای خانواده برقرار کند طولانی بودن دوران پرورش و رسیدگی به فرزند می تواند این ذهنیت را برای ایجاد کند که هرگز خانه را ترک کند در حالی که می بایستی برای زندگی مستقل آماده شود .

اگر این آمادگی اتفاق نیفتد ، والدین برای خیرخواهی و کمک کردن به فرزند و همچنین فرزندان نیز برای خیرخواهی و کمک کردن به والدین به یکدیگر می چسبند . در چنین نظامی، جدایی و استقلال حکم فاجعه دارد؛ این روابط غم انگیز گاهی تا سنین بالا ادامه پیدا میکند.

فرزندانی که نسبت به این گرفتن اقدام نکنند آموزش نبینند ، رشد شخصی را تجربه نکنند ، نسبت به حقوقشان تجاوز خواهد شد، استقلال آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد و حقوق عاطفی آنها رعایت نمی شود.

خانواده های موفق به خوبی و به راحتی فرزندان خود را به ترک منزل برای ادامه تحصیل اشتغال و به خصوص ازدواج تشویق می کند و در ضمن به آنان اطمینان می دهند که مشکلی متوجه آنان نخواهد بود و می توانند به خوبی از پس این مرحله از زندگی یعنی استقلال برآیند هر چند که استقلال دشواری هایی دارد  .

این موضوع در فضای روابط خانوادگی ، فرزندپروری و خودشناسی کاملا نیازمند تشریح و بیان است ؛ محدوده زمانی و سنی خاصی ندارد و در یک سری از روابط لزوما محدود نمی شود . در هر شرایط ، نقش و بازه سنی حتما میزان استقلال فردی خود را بسنجید. کلید پیشرفت و رشد فردی در دستان شما خواهد بود .

رشد فردی در نتیجه استقلال فردی