عاطفه موسوی هستم ؛ مددکار اجتماعی حوزه سلامت ، گروه درمانگر و مربی تخصصی مهارتهای زندگی در کلینیک مددکاری اجتماعی شهروند ، مسئول کمیته آموزش ، پژوهش ، تحقیق و توسعه ، و اپراتور تخصصی جدیدترین دستگاه سنجش سلامت ذهن. تحصیلات دانشگاهی : کارشناسی مددکاری اجتماعی از دانشگاه خوارزمی تهران را اخذ کرده و پس از آن به عنوان نخبه در مقطع کارشناسی ارشد، در همان دانشگاه، دعوت به ادامه تحصیل شدم . رسالت من در این فضا ، ایجاد سبک زندگی سالم ، اصلاح الگوهای فکری ناسالم افراد ، تقویت مهارت های ضروری آنها و استعدادیابی در مسیر زندگی شخصی و شغلی یا در یک کلام ایجاد احساس کارآمدی است. من معتقدم خودشناسی نسبت به ابعاد شخصیت و زندگی اجتماعی تضمین کننده سلامتی است.